Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Läsårstider och fakta 2016/2017

17 januari 2017

Hedbergska

Våren 2017

9/1 – 15/6

Elever

Lovdagar elever: 21/2, 26/5, 5/6

Val till år 2 och 3: 1/3(Individuellt val och programfördjupning)

Utvecklingssamtal: 21-22/3 (v.12)

Prövning: 21/3 (anmälan senast 23/1)

Frilufts- och Guldtrofédag: 22/2 År 1 och 2 heldag, år 3 Guldtrofé (halvdag).

Lärare

Lovdagar lärare: 26/5,5/6

Kompetensutvecklingsdagar lärare: 21/2

Elever och personal gemensamt

Mini Öppet hus: 19/1

Sportlov:    vecka 10 (6 - 10 mars)

Påsklov:      vecka 16 (18-21april)

Studentavslutning: torsdagen den 15 juni kl. 15.00

Avslutning År 1 och 2: torsdagen den 15 juni kl. 11.30.

Kurser slutar för år 3 preliminärt onsdag den 31 maj. Betyg skrivs omgående in av undervisande lärare.

Torsdag den 1 juni kl. 08.00 ska betygskatalogen vara undertecknad och inlämnad till ansvarig administratör.

31 maj är sista dag för ansökan om förlängd undervisning (år 4)

Västermalm

Våren 2017

9/1 – 15/6

Elever

Lovdagar elever: 21/2, 26/5, 5/6

Val till år 2 och 3: 1/3 (Individuellt val och programfördjupning)

Utvecklingssamtal: 21-22/3 (v.12)

Prövning: 21/3 (anmälan senast 23/1)

Lärare

Lovdagar lärare: 26/5,5/6

Kompetensutvecklingsdagar lärare: 21/2

Elever och personal gemensamt

Mini Öppet hus: 19/1

Sportlov:    vecka 10 (6 - 10 mars)

Påsklov:      vecka 16 (18-21april)

Studentavslutning: fredagen den 16 juni kl. 14.00

Avslutning År 1 och 2: torsdagen den 15 juni

Kurser slutar för år 3 preliminärt onsdag den 31 maj. Betyg skrivs omgående in av undervisande lärare.

Torsdag den 1 juni kl. 08.00 ska betygskatalogen vara undertecknad och inlämnad till ansvarig administratör.

31 maj är sista dag för ansökan om förlängd undervisning (år 4)
 

17 januari 2017